Allmänna villkor

Köpvillkor

Allmänna köpvillkor

Genom att du godkänner dessa köpvillkor och din order uppstår ett bindande avtal. Levererade varor förblir Athletich Merch:s egendom till dess full likvid erlagts.

Åldersgräns

Athletic Merch ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

Priser

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Athletic Merch:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Athletic Merch:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Giltighetstid och fel i publicering

Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller slutförsäljas.

Betalningsvillkor

För privatpersoner sker försäljning försäljning via Athletic Merch:s shop sker mot Klarna faktura/delbetalning, Paypal, direktbetalning med Nordea Solo, SEB Direkt, Swedbank, Handelsbanken, Visa eller Mastercard (vid direktbetalning belastas kontot direkt vid beställningstillfället). Försäljning till företag eller förening sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller 30 dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 24% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Ångerrätt

Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från att du mottagit varan. När vi fått tillbaka varan och förpackningen och konstaterat att dessa är i nyskick, kommer vi att inom 30 dagar, betala tillbaka det belopp du betalat för varan samt avgifter. Om du beställt fler varor än de du returnerar betalar vi dock inte tillbaka avgifterna. Detta beror på att avgifterna är samma oavsett hur många varor du beställt. Returnerade varor ska vara i väsentligt oförändrat skick och i originalförpackning. Faktura/följesedel skall alltid bifogas vid ångerköp. Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Paketera varan väl eftersom du som kund står för risken samt kostnaden för returfrakten.
Du som konsument är däremot ansvarig för en eventuell värdeminskning av varorna inklusive originalförpackning som beror på en hantering utöver vad som krävs för att kunna fastställa varans art, egenskaper och funktion. Vid retur av vara som hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, ersätter konsumenten oss för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av Athletic Merch. Presentkort och förädlade produkter kan ej returneras, varken i butik eller via post. Detta gäller exempelvis fotbollströjor med kundanpassat tryck. Produkt som returneras ska vara oanvänd och i ev. originalförpackning samt med etiketter kvar.

Kontakta oss innan du gör en retur. Du kan registrera en retur via ditt konto eller mejl. Använd gärna vår reklamationsblankett som du hittar här.

Byte

Som kund står du alltid för returfrakten tillbaka till oss vid byten/returer. Om du vill byta till någon annan produkt så står vi för den nya produktens fraktkostnad till er. Ett byte innebär att du för varje returnerad vara väljer att köpa en ny vara. Eventuell mellanskillnad betalas tillbaka. Om du returnerar ett större antal varor än du byter till definieras det inte som en retur utan som ett återköp.

Reklamation

Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en manuell bedömning och eventuellt begära in plagget om så behövs.

Första åtagandet vid en reklamation är att åtgärda felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna återbetalda.

Fraktvillkor

Allmänna fraktvillkor

Athletic Merch levererar endast till leveransadresser inom Sverige, Finland och Danmarks och gränser.

Leveranstid

Bekräftade beställningar på lagerförda produkter expedieras som regel inom 1-3 vardagar inom Sverige och 3-5 dagar utanför Sverige. Produkter som ska förädlas har normalt en leveranstid på 8-12 arbetsdagar om inte det står annat på produktsidan. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Om din order innehåller restnoterad kan vi delleverera din order, kontakta oss om så är fallet. Kvarvarande artiklar skickas utan extra kostnad så fort de finns i lager.

Leveransmetoder:

Leverans sker för privatperson normalt genom avhämtning eller med DHL. Normal leveranstid 1-3 vardagar. Alla JAKO produkter har för tillfället just nu en leveranstid på 3-6 dagar. På helgdagar sker inga leveranser. Liggetid på utlämningsställe: fjorton dagar. För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 250 kr inklusive moms för att täcka Athletic Merch:s transport- och administrationskostnader.

Fraktkostnad

För leverans med DHL debiteras kund fraktkostnader enligt fast fraktpris. Fraktalternativen inkl. priser väljs innan beställning är lagd. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud eller avhämtning) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Leveransstatus

För att se status på din leverans, logga in på Mina Sidor så kan du följa orderstatusen under Mina Köp. Här finns orderdetaljer samt möjlighet att spåra ditt kolli.

Tryckvillkor

När kundens produkt märks med logotyp eller dylikt så kan viss nyansavvikelse förekomma. Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyansavikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget. En Pantone (PMS) kod ska endast tjäna som referens och ska ej ses som en exakt färg. Kund kan alltid beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra kostnad för att säkerställa att kund får den färg som önskas. Kund ska meddela Athletic Merch via meddelande funktionen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Korrekturer skall ses som en fingervisning av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej, om inte annat avtalats.

För produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste Köparen tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut. Färgprovet ska vara på papper och postas till Säljaren i direkt anslutning till order. Extra kostnader för provtryck kan tillkomma samt att leveranstiden kan komma att förlängas.

Kund ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Athletic Merch innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på kunden. Athletic Merch ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

Integritetspolicy

Personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall oss via mejl.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är AMRA GROUP AB (org. nr 559146-9977)

Athletic Merchs kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med Athletic Merch behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

  1. Kunna fullgöra köp på Athletic Merch
  2. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Athletic Merchs kanaler.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

Athletic Merch kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Athletic Merch att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du som kund väljer och e-posta till Athletic Merch så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Säkerhet

Athletic Merch använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och mottagare av dataöverföringen. På Athletic Merch används Let’s Encrypt som utfärdare av certifikat. Certifikatet är av typen Let’s Encrypt och använder sig av en 2048-bitars kryptering och möjliggör därför att de senaste funktionerna i moderna webbläsare används som exempelvis ”grönt” adressfält som indikerar en säker kommunikation.

Övrigt

Force manjure

Athletic Merch är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.